Online reserveren
Open menu
Veenhuizen, een dorp in Drenthe met een rijke historie, dat in niets lijkt op andere dorpen. Een voormalige dwangkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid waar meer dan honderd Rijksmonumenten getuigen van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden, musea, ateliers – zonder uitzondering gevestigd in historische gebouwen. Daaromheen: uitgestrekte natuurgebieden, van hoogveen tot beekdal. Veenhuizen heeft veel te bieden. Veenhuizen maakt onderdeel uit van de regio Kop van Drenthe.

Werelderfgoedlijst 2018
De Maatschappij van Weldadigheid werd bijna 200 jaar geleden opgericht door Johannes van den Bosch om de armoede in de grote steden het koninkrijk der Nederlanden aan te pakken. De armen en behoeftigen werd een nieuwe kans in het leven geboden in een van de koloniën, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Ommerschans, Wortel en Merksplas (België) en natuurlijk Veenhuizen. Met wisselend succes overigens…
Gedachtegoed en de uitvoering daarvan zijn zo uniek dat de Koloniën van Weldadigheid op weg zijn naar een plaats op de UNECSO Werelderfgoedlijst. Zie voor mee informatie ook www.kolonienvanweldadigheid.eu

Landschap
Voordat de gestichten gebouwd konden worden, werd eerst de infrastructuur van kanalen en sloten aangelegd. Met de hand werd de Kolonievaart uitgegraven en er werd om de 750 meter een zijkanaal, een zogenaamde ‘wijk’, aangelegd. Voor de beheersing van de waterhuishouding werden een aantal sluizen gebouwd.  De woeste gronden werden met en door de verpleegden ontgonnen om er landbouwgrond van te maken of bomen op te planten. Zo ontstond een bijzondere landschapsstructuur van rechte vaarten, wijken en sloten en later van rechte wegen en lanen. Veenhuizen was in de vroege jaren alleen per trekschuit te bereiken vanuit Assen en Meppel.

Het Fochteloërveen ligt op loop- en fietsafstand en geeft een mooi beeld van de situatie in dit gebied voor 1822. Woeste, natte veengrond en heide. Leeg en afgelegen en voor wie er de weg niet kende, onbegaanbaar.  Nu is het Fochteloërveen een prachtig natuurgebied. Eén van de weinige overgebleven hoogveengebieden van Nederland, waar ook nog eens kraanvogels broeden. Kijk ook een op www.natuurmonumenten.nl

Ligging
Het dorp Veenhuizen is nu onderdeel van de gemeente Noordenveld (Drenthe) en ligt tegen de grens met de provincie Friesland. De oppervlakte van het huidige dorp is ongeveer 3000 hectare. Hiervan is ± 1700 hectare in gebruik als landbouwgrond, ± 1000 hectare is bos en hei. Huizen en bedrijven beslaan ongeveer 300 hectare. Er wonen ongeveer 1100 mensen.
Veenhuizen ligt centraal in Noord-Nederland, in de driehoek Assen – Drachten – Groningen. De afstand naar Assen bedraagt 16 km, Drachten 30 km en Groningen 35 km.
lente 2010 042